تا حالا قورباغه بی رنگ دیدید؟این قورباغه،که بهش قورباغه شیشه ای (glass frog)میگن تمام اجزای داخلی اش پیداست!

درسته که من عاشق حیواناتم ولی دیدن دل و روده قورباغه خیلی لذت بخش نیست!

هیپنوتیزم  سبزاسترس