اینها عکسهای بزرگترین مارمولک دنیاست!!!

 

 

بچه ذوق کرده ازش عکس گرفتن!نیشخند