این هم تصاویری از بزرگترین حیوانات دنیا:

 

 

 

 

 

 

و این هم ماهی قرمز سفره هفت سین!