طاووس

  طاووس نام دو گونه از پرندگان است که جنس نر آن پرهای بسیار زیبایی به‌ویژه در ناحیه دم دارد. این دو گونه عبارت‌اند از طاووس هندی با نام علمی (Pavo cristatus) و طاووس سبز Pavo muticus.

  طاووس هندی بومی هند، پاکستان و سری لانکا است و پرنده ملی هند به‌شمار می‌رود. و طاووس سبز که پرنده‌ای در معرض انقراض است بومی شرق میانمار تا جاوه است. طول قد آن به ۲٫۳۰ متر میرسد. معمولآ پرهایش را برای زیبایی خود می‌گستراند تا در مقابل ماده خود که فاقد این گونه پرهاست خودنمایی کند. این پرنده صدایی بلند دارد و از پرندگان دانه و میوه‌خوار است.
  طاووس به واسطه پرهای زیبایش معروف است ، نر آن دم دراز چتری با پرهای رنگین دارد ،پرهایش در اول تابستان میریزد و دوباره می روید ماده آن در سال سوم تخم می گذارد و قریب یک ماه روی تخم های خود می خوابد ، جنس نر طاووس در سه سالگی نمو پرهای دمش کامل می شود . اصل طاووس از هندوستان و مالزی هست.