این عکس رو توی یک سایت دیدم به نظرم جالبه.عنوانش این بود:

!?Dinosaur footprint or river erosion