میلیون ها سال قبل از ظهور اکسیژن؛

حیات در اقیانوس های زمین وجود داشته است

 

  محققان در یک پژوهش جدید دریافتند که حیات در اقیانوس ها 200 میلیون سال پیش وجود داشته است.

  به گفته پژوهشگران در طول این دوره که«ARCHAEAN»نام دارد،زمین پوشیده از یک مه دود سمی شامل گازهای متان،آمونیاک وسایر گازهای سمی بوده است؛بنابراین حیات به شکلی که ما امروزه با آن آشنا هستیم،نمی توانسته در زندگی ابتدایی این سیاره خاکی وجود داشته باشد.

  در این تحقیق یک گروه از پژوهشگران بین المللی با مدیریت دانشگاه روتگرز در نیوجرسی ادعا کرده اند که باکتری های شبه گیاهی حدود صدها میلیون سال پیش در حالی که هوای زمین برای نفس کشیدن اصلا مناسب نبوده،در اقیانوس ها وجود داشته است.

  کارشناسان می گویند:ارگانیسم هایی که اکسیژن را به عنوان پسماند فرآیند فتوسنتز تولید می کردند،احتمالا حدود 2/5 میلیارد سال قبل تکامل یافته اند.

  این یافته بر اساس مطالعه وتحقیق سنگ های دریایی از آفریقای جنوبی با قدمت حدود دو تا سه میلیارد سال قبل به دست آمده است.

منبع:روزنامه اندیشه نو